Tidak akan dihukum

Murid : Pak, apakah orang boleh dihukum untuk sesuatu yang belum
diperbuatnya ?
Guru : Oh, tentu saja tidak. Orang hanya boleh dihukum untuk perbuatan
yang telah dilakukannya.
Murid: Syukurlah, Pak. Saya belum membuat PR.
Materi KOCAKGILA.com: "Tidak akan dihukum" di atas adalah cerita lucu Fiktif, dan di salin kembali, Bila ada Nama atau Kejadian Serta Kalimat yang menyinggung, dipastikan itu hanya kebetulan Belaka
Share on :